Nathan Katz

Born26/06/1852
Poland, Schlesien, Tarnowskie Góry, Repten
FatherEduard Elias Katz (1824 ‑ 13/06/1887) 
MotherFriederike Haendler (1832-33 ‑ ) 

Notes

Sources

This record was last updated on 26/11/2017 at 01:02