Marie Prager

Bornca 1900
FatherWilhelm Prager (28/08/1869 ‑ 13/09/1942) 
MotherWanda Cohn (10/03/1874 ‑ 14/02/1943) 
Partner Cohn (ca 1900 ‑ )

Notes

Known as "Mielie" (?)
Ottmachau

Sources