Rosalie Preiss

Born11/09/1821
Died30/04/1910
Poland, Schlesien, Neu-Berun
Father 
Mother 

Children:

Marie Borinski (1851-52 ‑ 28/10/1854)

Partner Salomon Borinski (31/12/1825 ‑ )

Married 06/05/1853 Poland, Schlesien, Neu-Berun

Source

Children:

Louis Borinski (07/11/1854 ‑ 15/11/1854)

Anna Borinski (07/03/1858 ‑ 14/02/1859)

Minna Borinski (11/12/1862 ‑ 01/02/1864)

Notes


Photos: Małgosia Płoszaj

Sources

JRI-Poland;
gravestone.

This record was last updated on 11/07/2013 at 14:09