Simon Freund

Born21/08/1848
Poland, Schlesien, Sohrau
FatherSimon (Shaye) Freund (1801 ‑ 1880) 
MotherSelma Staub (04/04/1817 ‑ ) 

Notes

Sources

This record was last updated on 08/10/2012 at 21:39