Jacob Goldstein
b. ca 1800
Helene Goldstein
b. 15/10/1834 Poland, Schlesien, Beuthen
d. 20/06/1835 Poland, Schlesien, Beuthen