John Deanham
b. 1739-40
d. 10/04/1802 UK, Durham, Durham City
Ruth
b. 1737-38
d. .../03/1821 UK, Durham, Durham City, Milburngate
William Watson
b. 1764-65
d. .../04/1837 UK, Durham, Seaham Harbour
Mary Wayman
b. 1764
d. 13/04/1845 UK, Tyne and Wear, Sunderland
Charles Agan
b. 1780-81
d. 17/04/1842 UK, Tyne and Wear, Sunderland, New Grey Street
Jane Deanham
b. 15/07/1781 UK, Durham, Durham City
d. 26/06/1842 UK, Tyne and Wear, Sunderland, Grey Street
Wayman Watson
b. 28/10/1795 UK, Tyne and Wear, Sunderland
d. 25/04/1866 UK, Tyne and Wear, Bishopwearmouth, South Street, 1
Mary Ann Agan
b. 22/06/1801 UK, County Durham, Brancepeth
d. 29/03/1867 UK, Tyne and Wear, Sunderland, York Terrace, 3